Uslovi korišćenja

Poslednji put ažurirano i stupa na snagu dana 01.06.2022. godine

Ovaj Sajt, koji se nalazi na adresi https://hipokratija.rs/, u vlasništvu je privrednog društva SHIFT2AI doo Novi Sad, sa registrovanim sedištem na adresi Temerinska 102, Novi Sad, Republika Srbija (RS), MB 21725617, PIB 112718002. Shift2ai ima funkciju pružaoca usluge informacionog društva. Kroz Hipokratiju, naš cilj jeste da doprinesemo tome da svaki pojedinac bude u mogućnosti da napravi informisan izbor lekara, bolnice ili ordinacije, za sebe ili svoju porodicu. Želimo da Vam omogućimo da podelite svoja pozitivna ili negativna iskustva koja ste imali prilikom posete lekaru, bolnici i organizaciji, kako bismo zajedno pomogli drugima prilikom izbora pružaoca zdravstvenih usluga. Putem Hipokrtije, omogućavamo Vam da preporučite one lekare, bolnice ili ordinacije koje su Vam pomogle onda kada Vam je to bilo najviše potrebno, kao i da doprinesemo tome da dobre prakse i zdravstvene ustanove sa odličnim uslugama budu prepoznate. Pored toga što možete podeliti svoje dosadašnje iskustvo u privatnim i državnim zdravstvenim ustanovama u RS, na Hipokratiji se možete informisati o uslugama koje su drugima pružene, odnosno o njihovim iskustvima – bilo putem naziva problema ili specijalizacije koja Vam je potrebna.

Hipokratija sadrži poseban odeljak za predstavnike ustanova, putem kojeg im se omogućava da upravljaju profilom svoje ustanove, tj. da modifikuju svoj profil i sadržaj koji se tamo nalazi. Pored toga što predstavnicima ustanova omogućava uvid u u dosadašnje rezultate, predstavnici ustanova mogu odgovoriti na utiske korisnika na Hipokratiji, te eventualno poboljšati svoju reputaciju. Takođe, u okviru Hipokratije možete pristupiti našem blogu. Trudićemo se da Vas putem bloga redovno informišemo o najznačajnijim novostima u oblasti zdravstvenih usluga.

Funkcionisanje Hipokratije i pravila ponašanja na istoj regulisani su ovim Uslovima korišćenja. Ovi Uslovi korišćenja, zajedno sa Politikom privatnosti i Politikom upotrebe kolačića, čine Ugovor koji je pravno obavezujući u odnosu na svako lice koje pristupi Hipokratiji, bez obzira na to da li napravi nalog na Sajtu ili ne. Stoga, ukoliko se ne slažete sa bilo kojim delom sadržaja koji sledi, ljubazno Vas molimo da odmah prestanete sa korišćenjem ovog Sajta. U pogledu značenja pojedinih izraza, ljubazno Vam ukazujemo na to da svaki pojam označen velikim početnim slovom, koji nije definisan u ovim Uslovima korišćenja, ima isto značenje koje mu je dato u našoj Politici privatnosti.

Za sve nedoumice, nejasnoće i pitanja u vezi sa Uslovima korišćenja, možete nam se obratiti u skladu sa odeljkom 13. Kontaktiraj nas.

1. Definisani pojmovi

arrow-right

Korisnik

Fizičko lice koje se registrovalo na Sajtu i time kreiralo svoj Nalog.

Nalog

Jedinstveni nalog korisnika koji se kreira registracijom na Sajtu.

Shift2ai ili mi

Jedinstveni nalog korisnika koji se kreira registracijom na Sajtu.

Politika upotrebe kolačića

Politika koja objašnjava šta su kolačići, koji kolačići su u upotrebi na Sajtu i kako ih možete kontrolisati. Politika upotrebe kolačića je integralni deo Politike privatnosti i Uslova korišćenja, a možete joj pristupiti klikom ovde.

Politika privatnosti

Politika koja opisuje kako prikupljamo, delimo i koristimo Vaše lične podatke, kao i kako možete ostvariti prava koja imate kao lice na koje se podaci odnose. Politika privatnosti je takođe dostupna na našem Sajtu, i možete je posetiti klikom ovde.

Sajt ili Hipokratija

Naš sajt, dostupan na adresi https://hipokratija.rs/.

Sajt trećeg lica

Spoljašnji sajt – bilo koji sajt koji se pominje na Sajtu ili kome se može pristupiti putem našeg Sajta, a koji je u vlasništvu drugog pravnog ili fizičkog lica.

Ugovor

Ugovor u vezi sa korišćenjem Sajta, koji se odnosi na Vas, a sačinjen je od ovih Uslova korišćenja, Politikom privatnosti i Politikom upotrebe kolačića.

2. Prava i obaveze posetilaca

arrow-right

Kako je detaljnije objašnjeno u našoj Politici privatnosti, naš Sajt je namenjen licima starijim od 15 godina. Svako lice koje pristupi našem Sajtu, smatra se posetiocem Hipokratije i dužno je da se ponaša u skladu s ovim Uslovima korišćenja, tj. Ugovorom.

Svi posetioci (uključujući i Korisnike) treba da poštuju sledeća ograničenja:

zabranjeno je preduzimanje aktivnosti koje narušavaju ili ometaju funkcionalnost našeg hardvera ili softvera,

zabranjeno je svako preduzimanje aktivnosti usmerenih na neovlašćen pristup Sajtu, kao i njihova zloupotreba,

zabranjeno je svako neovlašćeno korišćenje odnosno povreda prava intelektualne svojine Shift2ai, Korisnika ili trećih lica, kao i neovlašćeno deljenje sadržaja sa Sajta bez označavanja Hipokratije kao izvora,

zabranjeno je svako korišćenje Sajta koje se može smatrati protivzakonitim, nemoralnim ili nepoštenim.

Ukoliko ste predstavnik ustanove, možete pristupiti zasebnoj stranici namenjoj Vama i registrovati se u tom svojstvu. Registracija u svojstvu predstavnika ustanova Vam omogućava da odgovorite na utiske i iskustva korisnika Vaših usluga.

3. Korisnici

arrow-right

Da biste registrovali svoj Nalog i postali Korisnik neophodno je da unesete svoju email adresu i lozinku, a na raspolaganju su Vam i mogućnosti registracije putem Vašeg Google ili Facebook naloga.

Nakon verifikacije Vašeg Naloga stičete mogućnost da postavljate sadržaj na Hipokratiju, tako što ćete podeliti svoje iskustvo u vezi sa uslugama i negom koja Vam je pružena u određenoj zdravstvenoj ustanovi. Prilikom ostavljanja iskustva biće generisano Vaše korisničko ime, kako je objašnjeno u našoj Politici privatnosti.

Podešavanjem Naloga možete izmeniti svoje korisničko ime, s tim što je neophodno da ono ima bar pet karaktera. Molimo Vas da imate u vidu da je zabranjeno korišćenje uvredljivih i pogrdnih korisničkih imena, kao i lažno predstavljanje.

Pored korisničkog imena možete dodati svoju profilnu sliku – fotografiju, logo ili dr. koja takođe ne sme biti uvredljiva, odnosno kršiti prava trećih lica. Ukoliko želite, možete uneti i svoje ime i/ili prezime i potvrditi opciju “želim da moje ime i prezime bude vidljivo pored mog iskustva”. Takođe, imate mogućnost da unesete svoj datum rođenja i pol, ukoliko želite da se izjasnite. Ljubazno ukazujemo da su ovo sve opcioni podaci i da nisu neophodni za funkcionisanje Vašeg Naloga.

Jedna od opcija podešavanja Naloga jeste i „Moje ustanove“. Ovaj odeljak je namenjen predstavnicima ustanova, kako bi mogli da odgovaraju na utiske i osiguraju besprekornu reputaciju. Molimo Vas da nas kontaktirate ukoliko ste predstavnik ustanove, odnosno želite da koristite Nalog na taj način.

4. Pravila ponašanja i postavljanje sadržaja

arrow-right

Pravila ponašanja

Cilj deljenja sadržaja na Hipokratiji je identifikacija dobrih praksi, kao i podsticanje promene i poboljšanja zdravstvenog sistema, gde je to potrebno i moguće. Postavljanje komentara i recenzija, odnosno deljenje iskustva od strane Korisnika je slobodno i služi razmeni mišljenja i zakonitih, relevantnih i tačnih informacija. Bilo koja drugačija upotreba Hipokratije nije dozvoljena.

Prilikom ostavljanja iskustva Korisnik je dužan da postupa u skladu s Ugovorom i svim relevantnim propisima RS. To takođe znači da je Korisniku naročito zabranjeno:

Postavljanje sadržaja koji je vulgaran, uznemirujući, pogrdan, sadrži govor mržnje, politički ekstremizam, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi, psovke ili druge izjave koje sadrže diskriminaciju na bilo kojoj osnovi, direktne ili indirektne pretnje bilo kojim licima, odnosno koji na drugi način vređa dostojanstvo nekog lica. Pod ovim podrazumevamo i postavljanje linkova ka takvim sadržajima.

Uznemiravanje drugih korisnika ili narušavanje njihovih prava, a naročito prava na privatnost.

Korišćenje Sajta na način koje se može smatrati protivzakonitim, nemoralnim ili nepoštenim (npr. lažno predstavljanje, stavljanje besmislenih i nesvrsishodnih komentara).

Objavljivanje, slanje i razmena informacija za koje Korisnik zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korišćenje moglo naneti štetu drugim Korisnicima ili trećim licima.

Nanošenje štete maloletnim licima i kršenje pravila o zaštiti maloletnika definisanih zakonskim propisima.

Korišćenje Sajta u svrhu nelojalne konkurencije, postavljanje reklamnog sadržaja, kao i korišćenje Sajta na bilo koji način u komercijalne svrhe.

Postavljanje sadržaja ili linkova do sadržaja koji je protivan moralu ili koji je pornografskog karaktera, kao i bilo kog drugog sadržaja radi upotrebe koja je protivna propisima RS.

Postavljanje sadržaja

Za sadržaj koji postavi bilo koji Korisnik Hipokratije, uključujući ali ne ograničavajući se na sadržaj recenzije, kao i komentare i ocenjivanje zdravstvenih ustanova, punu odgovornost za zakonitost, tačnost i pouzdanost tog sadržaja snosi Korisnik koji je sadržaj postavio.

Shift2ai nije dužan da pregleda podatke koje je skladištio, preneo ili učinio dostupnim, odnosno nije dužan da ispituje okolnosti koje bi upućivale na nedopustivo ili nezakonito držanje Korisnika. Prema tome, Shift2ai ne snosi bilo kakvu odgovornost koja proističe iz postavljanja sadržaja Korisnika Hipokratije.

Iako Shift2ai nema obavezu da nadgleda postavljanje sadržaja Korisnika neprekidno i sistematski, u slučaju da ustanovi da takav sadržaj krši ove Uslove korišćenja ili bilo koje relevantne propise, zabraniće postavljanje takvog sadržaja i/ili će sadržaj ukloniti bez odlaganja. U slučaju ovakvog postupanja, nemamo obavezu da obavestimo Korisnika, koji je sadržaj postavio, o uklanjanju takvog sadržaja. Ukoliko se postavljanje nedozvoljenog sadržaja Korisnika ponovi, zadržavamo pravo da bez odlaganja obrišemo Nalog Korisnika.

Korisnik garantuje da ima sva prava i potrebne dozvole da koristi i javno prikaže sadržaj, te da time ne krši bilo koja prava trećih lica. Korisnik Platforme daje Shift2ai neisključivu, globalnu, neopozivu, besplatnu, vremenski neograničenu licencu da koristi, hostuje, čuva, kopira, izmeni ili adaptira, javno saopštava i distribuira sadržaj Korisnika Hipokratije u svrhu pružanja usluge informacionog društva putem Sajta.

5. Intelektualna svojina

arrow-right

Shift2ai intelektualna svojina

Inovativnost i efikasnost su neke od glavnih ideja kojima smo se vodili prilikom kreiranja Hipokratije. Uložili smo veliki trud u našu intelektualnu svojinu, a da bismo bili u mogućnosti da kontinuirano unapređujemo korisničko iskustvo svih naših posetilaca i Korisnika, želimo da tu intelektualnu svojinu zaštitimo na adekvatan način.

Imajući to na umu, ljubazno Vam skrećemo pažnju da su Sajt i sav njegov sadržaj, uključujući tekst, grafike, dizajn, žigove, ikonice, slike, nacrte, audio i video snimke, itd. u našem vlasništvu i zaštićeni od strane nas, ili treće strane koja nam je putem licence omogućila da koristimo taj sadržaj. Sva prava intelektualne svojine koja nisu izričito data u ovim Uslovima korišćenja ili Politikom privatnosti su rezervisana za Shift2ai.

Osim ukoliko izričito ne navedemo drugačije u našim Uslovima korišćenja ili Politikom privatnosti, sve informacije i materijali na Sajtu su zaštićeni pravima intelektualne svojine. Strogo je zabranjeno korišćenje, kopiranje ili preuzimanje bilo kog sadržaja sa Sajta, u potpunosti ili delimično, na bilo koji način, bez našeg izričitog prethodnog pristanka. Izuzetak od ovoga predstavlja deljenje naših blogova, koje možete slobodno podeliti uz naznačavanje linka Sajta.

Omogućavanje pristupa i korišćenja našeg Sajta ne podrazumeva davanje posetiocima/Korisnicima bilo koje licence na predmetima intelektualne svojine dostupnim na Sajtu. Svako neovlašćeno korišćenje bilo koje intelektualne svojine dostupne na našem Sajtu bez naše dozvole smatra se kršenjem prava intelektualne svojine. Stoga, preduzećemo sve dostupne pravne lekove kako bismo zaštitili naša prava odmah po saznanju za takvo kršenje.

U pogledu intelektualne svojine trećih lica koja može biti dostupna na Sajtu, Shift2ai ne snosi nikakvu odgovornost. Inkorporisanjem sadržaja koje predstavlja intelektualnu svojinu trećeg lica na Sajt, Shift2ai ne daje posetiocima/Korisnicima licencu niti bilo koje pravo na takvom sadržaju, niti garantuje da korišćenje tog sadržaja od strane posetilaca/Korisnika neće predstavljati povredu intelektualne svojine trećih lica.

Nazivi i logo

Shift2ai ime i logo ne smeju se koristiti bez našeg prethodnog pismenog pristanka, osim ukoliko takva upotreba nije izričito dozvoljena našim Uslovima korišćenja ili Politikom privatnosti.

Takođe, ime odnosno naziv, fotografija i/ili logo bilo kog trećeg lica koji se mogu videti na našem Sajtu predstavljaju intelektualnu svojinu tog trećeg lica i ne mogu biti korišćeni bez dozvole tog lica. Molimo vas da imate na umu da se na imena i logoe trećih lica primenjuju posebni uslovi koje određuju njihovi vlasnici, a koje mi ne kontrolišemo, te nemamo ni mogućnost pružanja bilo kojih prava na njima.

6. Sajtovi trećih lica

arrow-right

Hipokratija može sadržati linkove do Sajtova trećih lica, koji imaju sopstvene uslove korišćenja i politike privatnosti, a koji mogu značajno odstupati od naših. Zbog toga Vas molimo da imate na umu da Shift2ai nema kontrolu nad Sajtovima trećih lica i ne snosi nikakvu odgovornost za dostupnost Sajtova trećih lica, kao ni za uslove korišćenja i politike privatnosti koji se primenjuju na njihove posetioce i korisnike.

Shift2ai ne odgovara za informacije i materijale koje potiču od drugog pružaoca usluga do kojih ste došli putem linka na našem Sajtu. Činjenica da je link Sajta trećeg lica postavljen na naš Sajt ne implicira da Shift2ai preporučuje ili odobrava usluge ili proizvode koji se nude preko tih Sajtova trećih lica.

7. Ograničenje odgovornosti

arrow-right

Shift2ai ne pruža usluge profesionalnog savetovanja u oblasti zdravstva, niti pruža usluge oglašavanja.

Ustanove

Iako se trudimo da ažuriramo sve relevantne podatke koji Vam mogu pomoći da dođete do odgovarajuće usluge, Shift2ai ne odgovora za tačnost i ažurnost informacija o ustanovama. Kontakt podaci ustanova su preneti iz javno dostupnih izvora isključivo radi olakšavanja pretrage i upoređivanja informacija.

Zbog toga, molimo Vas da proverite adresu, kontakt telefon ustanove, kao i da li u datom trenutku pružaju usluge navedene na Hipokratiji.

Takođe, Shift2ai ne garantuje za kvalitet usluge bilo koje ustanove. Ocena ustanova je bazirana na prethodnim iskustvima korisnika te ustanove i ne predstavlja bilo kakvo priznanje, odnosno, ne treba se prihvatiti kao podsticanje na izbegavanje bilo koje ustanove.

Sadržaj na Hipokratiji

Sadržaj koji Korisnik postavi na Sajt ni na koji način ne predstavljaju stavove Shfitf2ai, niti su na bilo koji način povezani sa Shift2ai, njegovim vlasnicima, zakonskim zastupnicima ili zaposlenim licima.

Sav sadržaj izražava isključivo stavove i iskustva Korisnika, te je Korisnik jedini odgovoran za takav sadržaj, kao i za bilo kakvu štetu koja može proisteći iz postavljanja takvog sadržaja.

8. Naknada štete

arrow-right

Zaključivanjem ovog Ugovora, dajete svoju saglasnost da ćete nadoknaditi svu štetu i zaštititi Shift2ai od svake odgovornosti prema trećem licu koje nastane kao posledica zahteva, gubitaka, obaveza, potraživanja ili troškova (uključujući advokatske troškove) koje je treće lice istaklo protiv nas usled ili u vezi sa Vašim korišćenjem našeg Sajta. U takvom slučaju, obavestićemo Vas o takvom događaju, a Vi ćete biti u obavezi da nas odbranite od takvog zahteva ili potraživanja o svom trošku, uz našu razumnu asistenciju.

9. Izmene na sajtu

arrow-right

Kako bismo Vam obezbedili najbolje moguće korisničko iskustvo i nivo informisanosti, s vremena na vreme možemo vršiti izmene tj. ažuriranje Hipokratije. Izmene pre svega podrazumevaju prilagođavanje sadržaja, ali i prekid rada Sajta ili uklanjanje pojedinih delova Sajta.

Molimo Vas da imate u vidu da u takvim situacijama može doći do privremene nedostupnosti Hipokratije. Iskreno ćemo se potruditi da minimizujemo eventualno vreme tokom kog je Sajt nedostupan, te da omogućimo funkcionisanje Sajta u najkraćem mogućem roku.

10. Izmene uslova korišćenja

arrow-right

U skladu sa zakonskim obavezama i tehnološki napretkom, Shift2ai će povremeno ažurirati ove Uslove korišćenja. Iz tog razloga, molimo Vas da s vremena na vreme proverite da li je došlo do bilo kakvih izmena. Sve izmene Uslova korišćenja stupaju na snagu njihovim objavljivanjem na Sajtu. Važećoj verziji Uslova korišćenja možete pristupiti klikom na dugme „Uslovi korišćenja”, koje se nalazi na dnu stranice Sajta.

Ljubazno Vam skrećemo da pažnju da, ukoliko nastavite da koristite naš Sajt nakon što novi Uslovi korišćenja stupe na snagu, smatraće se da ste prihvatili sve izmene. Dakle, u slučaju da se ne slažete sa bilo kojom izmenom Uslova korišćenja, molimo Vas da odmah prestanete da koristite Sajt.

11. Delimična ništavost i celokupan ugovor

arrow-right

Delimična ništavost

U slučaju da nadležan sud utvrdi da je bilo koja odredba Ugovora ništava, to neće uticati na punovažnost preostalih odredbi Ugovora, te one ostaju na snazi u onoj meri u kojoj su u skladu sa ciljem Ugovora.

U slučaju suprotnosti odredbe Ugovora sa bilo kojom odredbom zakona, što za posledicu ima ništavost takve odredbe Ugovora, takva odredba će se smatrati izmenjenom u onoj meri u kojoj je to neophodno radi njenog usklađivanja sa zakonom. Izmenjena odredba će zadržati što je više moguće svog prvobitnog značenja, a njeno proširenje će biti ograničeno na minimum koji je neophodan da bi učinio Ugovor punovažnim.

Celokupan Ugovor

Ovaj Ugovor, uključujući sve eventualne izmene, predstavlja celokupan sporazum između Vas i Shift2ai u pogledu predmeta ovog Ugovora, i ima prednost u odnosu na sve prethodne pismene i usmene dogovore i sporazume.

U slučaju neslaganja između odredaba ovog Ugovora i bilo kog dogovora, izjave, predstavljanja, informacije, sadržaja dostupnog na našem Sajtu ili drugih podataka sadržanih u bilo kom drugom materijalu i/ili prepisci između Vas i Shift2ai, ovaj Ugovor će imati prednost.

12. Merodavno pravo i rešavanje sporova

arrow-right

Ovaj Ugovor i svako pitanje ili spor koji nastane iz ili je u vezi sa predmetom Ugovora će se tumačiti i sprovoditi u skladu sa zakonima RS, sa izuzetkom odredaba o sukobu zakona.

Sve sporove koji proizilaze iz ovog Ugovora rešavaće nadležan sud u sedištu vlasnika Sajta

13. Kontakt

arrow-right

Radujemo se da čujemo Vaše utiske, komentare i sugestije! Ukoliko želite da podelite svoje mišljenje s nama, molimo Vas da nas kontaktirate putem naše kontakt forme.

Hipokratija

Za predstavnike ustanovaarrow-rightBlogarrow-rightUstanovearrow-rightSpecijalizacijearrow-rightIskustvaarrow-right